Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó ellátások

127
300

Egy tartósan beteg vagy egy súlyosan fogyatékos gyermek nevelése nagy anyagi terhelést jelent a családjuk számára. Bár egy sor támogatást vagy kedvezményt is igénybe vehetnének az érintett családok, sokszor csak hosszas nyomozás után jutnak a szülők információhoz – vagy még úgy sem. Ezért cikkünkben összefoglaltuk, mi minden jár a beteg vagy fogyatékos gyermekek után.

Magasabb összegű családi pótlék

Az emelt összegű családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után jár, aki az 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A pótlékra a gyermekek mindennapi életében napi problémát okozó, a gyermek és a család számára komoly betegségterhet jelentő betegség és fogyatékosság biztosít jogot.

magasabb összegű családi pótlékA családi pótlékot a „Családi pótlék igénybejelentés” című formanyomtatványon kell igényelni, mely a MÁK honlapjáról letölthető ill. itt ügyfélkapunk keresztül is elindítható az eljárás. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, és a benyújtandó iratok, mellékletek listáját.

Magasabb összegű családi pótlék esetében ugyanígy kell eljárni az igénylésnél, azonban a kérelemhez csatolni kell a gyermeket kezelő szakorvostól egy igazolást a tartós betegségről vagy fogyatékosságról, ez az ún. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolás. Az orvosi igazolás szövege és a jogosító betegségek és fogyatékosságok listája a rendelet mellékletében található>>. A szakorvosok a szakmai irányelvek alapján állítják fel a diagnózist, vagy adnak véleményt a betegség súlyosságával kapcsolatban.

A pótlékra jogosító igazolást – amelyet több más eljárásban is felhasználhatunk – három példányban kapjuk meg a szakorvostól. Az igazolást minimum 1, maximum 5 évente felülvizsgálják, amennyiben nem végleges a gyermek állapota.

A jogosultsággal kapcsolatban mindenképpen érdemes érdeklődni, mert nem mindenhol tájékoztatják automatikusan a szülőt arról, ha jogosult emelt családi pótlékra a gyermeke után. Az igazolás kiállításához kapcsolódó adminisztráció menete (hol lehet a formanyomtatványt kérni, ki kell-e a szülőknek előre tölteni a gyermekek adatait stb.) is intézményeknként változó.

A magasabb összegű családi pótlék kérelmhez az igazolást eredetijét kell csatolni, másolat nem elegendő.

A magasabb összegű családi pótlék összege:

Családi pótlék – 2013-ban (2009.01.01-től változatlan)
– tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után23 300 Ft
– tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után, egyedülálló szülő esetében25 900

A magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig folyósítható, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták. Az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt a Magyar Államkincstár automatikusan, levélben kéri az újabb igazolás benyújtását 30 napon belül.

Ha állapotjavulás miatt már nem jár, a következő hónaptól a családi pótlékot az új, alapösszeggel folyósítják.

A magasabb összegű családi pótlék folyósításáról a Magyar Államkincstár egy kártyaformátumú igazolványt is küld postán az igénylőnek, ez felhasználható a pótlékhoz kötődő kedvezmények igénybevételénél.

Gyermekgondozási segély (GYES)

gyermekbalesetekA szülőnek, örökbefogadó szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak a saját háztartásában nevelt tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig gyermekgondozási segély jár.

Az ellátást a „Gyermekgondozási segély igénybejelentés” című formanyomtatványon kell igényelni, amely a MÁK honlapjáról letölthető>>, ill. az ügyintézés itt ügyfélkapun keresztül is elindítható. A formanyomtatványhoz tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után igényelt ellátás esetén, csatolni kell az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott szakorvosi igazolás eredeti példányát is.

Ha a gyermek még nem töltötte be a három évet, és egyébként is járna még a GYES, akkor is csatolni kell a szakorvosi igazolást, mivel ez alapján fogja a Magyar Államkincstár a gyermek 3 éves kora után, az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt automatikusan, levélben kérni az újabb igazolás benyújtását. Meghosszabbításhoz az igazolást egy példányban elegendő beküldeni a GYES-hez és a magasabb összegű családi pótlékhoz is.

A GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimummal, függetlenül attól, hogy hány gyermeket nevel valaki. Ez 2013.-ban (2009.01.01-től változatlanul) bruttó 28 500 Ft.

A GYES-t igénybe vevő szülő a gyermek egyéves koráig egyáltalán nem folytathat keresőtevékenységet, a gyermek egyéves kora után pedig tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében időkorlátozás nélkül dolgozhat.

Közgyógyellátás

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére közgógyellátási igazolvány is igényelhető ún. alanyi jogon, mellyel ingyenesen juthat hozzá azokhoz a gyógyszereihez, melyek a közgyógylistán szerepelnek.

tartós beteg gyermek közgyógyA közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására a kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez a formanyomtatvány az önkormányzat ügyfélszolgálati vagy szociális irodáján szerezhető be, sok esetben az önkormányzat honlapjáról is letölthető.

A közgyógyellátás kérelmezéséhez először a szakorvos(ok)tól kell beszerezni egy igazolást a gyermek által rendszeresen szedett gyógyszerekről. Ezeket el kell vinni a gyermek háziorvosához, aki összesíti őket, és kiállít egy igazolást a gyermek betegségéről és a gyógyításához szükséges gyógyszerekről, azok adagolásáról, havi mennyiségéről. Ezt zárt borítékban adja oda a szülőnek, aki a borítékot a kérelmmel együtt viszi el a jegyzőhöz. Ha alanyi jogon igényeljük a közgyógyellátást, akkor jövedelemigazolást nem kell csatolni a kérelemhez.

A jegyző az orvosi igazolást a megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárnak továbbítja 8 napon belül, ahol megvizsgálják az orvos igazolásában foglaltak szakmai megalapozottságát és megállapítja a terápia havi költségét. Ez lesz a kérelmező ún. havi egyéni gyógyszerkerete. A keret havi maximális összege 12 ezer forint. Ha az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem éri el, nem állapítható meg egyéni gyógyszerkeret.

Minden jogosult számára megállapítható azonban eseti keret megállapítására is, melynek az összege 6 ezer forint egy évre. Figyelem! A kérelmen ennek a megállapítását külön kérni kell a formanyomtatványon, ne felejtsük el beikszelni!

A jegyző az egészségbiztosítási pénztár szakvéleménye alapján hoz határozatot, melyben megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a kezdő időpontját és a gyógyszerkeret összegét.

A kártyaformátumú igazolványt az egészségbiztosítási pénztár állítja ki és postázza majd a jogosultnak. Az igazolványt mindig hordjuk magunknál – célszerű a TAJ-kártya mellett tárolni -, mert gyógyszer felírásakor mindig elkérik a számát.

A közgyógyellátásra való jogosultságot és a gyógyszerkeretet alanyi jogosultság esetén két évre állapítják meg és az igazolványt is két évre állítják ki.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülő gyermekek mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára is jogosultak. ( Lsd. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) kormányrendeletet>>)

mozgássérült parkoló kártyaAz igazolványt a lakóhely szerinti illetékes okmányirodában kell igényelni, a gondviselő és a gyermek személyazonosító iratai (személyi igazolvány, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat) és az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott szakorvosi igazolás szükésges hozzá. A gyermeket is vinni kell magunkkal, mivel fényképet kell készíteni az igazolványhoz.

Az igazolványt, ami egy laminált kártya, helyben megkapjuk. Érvényessége a szakorvosi igazolás következő esedékes felülvizsgálatának dátumával egyezik meg.

Fontos! Az igazolvány a gyermekhez „tartozik”, nem az autóhoz, tehát csak akkor használható, ha a gyermek is velünk van, ill akkor ha a gyermek velünk van, bármilyen autóval használhatjuk.

Ilyen betegségek esetében gépjárműadó-mentesség is jár!

Mi jár még?

 • 50%-os étkezési támogatás a bölcsődében/óvodában/iskolában – ehhez a szakorvosi igazolást és a magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolást kell bemutatni (fénymásolatot leadni) az intézményben;
 • ingyenes tankönyvek az iskolában – az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni az igényt – ha a bejelentés későbbi időpontban történik az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni;
 • utazási kedvezmény a BKK járatain – a gyermek és egy felnőtt kísérője ingyenesen utazhat, ehhez a Magyar Államkincstártól kapott kártyaigazolványt kell felmutatni;
 • 90%-os utazási kedvezmény HÉV-en, vonaton és távolsági buszokon – a gyermek és egy felnőtt kísérője 90% kedvezménnyel utazhat, szintén az igazolvány alapján;
 • távhőszolgáltatási vagy víz, csatorna- és szemétdíj kompenzáció Budapesten – ez a közgyógyellátási igazolvány birtokosának járna, azonban 2013-ban a Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány határozatlan időre felfüggesztette a fővárosi közüzemi díjkompenzációs rendszer működtetését, így jelenleg ez a kompenzáció nem érhető el sajnos.

Kocsisné dr. Péterfy Hajnal

A cikk megjelenését a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására kiírt pályázata tette lehetővé.

127 HOZZÁSZÓLÁS

 1. Üdv!
  Olyan problémám van, hogy tartós beteg gyermekem sokszor van kórházi kezelésen. A magasabb összegű csal.pótlék mellé megkaptuk a kedvezményes utazáshoz szükséges hatósági igazolványt, de mikor kórházban van a gyermek és én látogatni járok otthonról (110 km), akkor nem akarják a kedvezményt megadni, mert nincs velem a beteg. Két kiskorú gyermekemet nevelem egyedül, ápolásin vagyok, mit tudok tenni ilyenkor?

 2. Köszöntöm Önt!
  Érdeklődni szeretnék arról,hogy az Emelt Szintű Családi pótlék szociális ellátásnak minősül e?43 éves fogyatékos fiamat felülvizsgálatra kell vinnünk és ehhez kell egy nyomtatványt kitölteni!Nem tudom be kell e írni az ESZCSP-t mint szociális támogatást?Nem szeretném rosszul kitölteni. Válaszát várom.

  Tisztelettel Varga Istvánné

 3. Érdeklődni szeretnék, ha súlyos fogyatékos gyermeket nevelünk, . akkor ugye 10 éves korában megszűnik a GYES.Arra lennék kíváncsi, hogy 10 és 18 éves kora között van e valami támogatás. Ja, és még valami, mennyi a közgyógy max összege idén, és a rendkívüli egyszeri 6000 ft-t igényelni kell, vagy alapban a számlán van minden évben?Köszönöm szépen válaszát!

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ