Emelt családi pótlék, GYES, közgyógy - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó ellátások

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó ellátások

Közzétéve: 04 július 2013

Egy tartósan beteg vagy egy súlyosan fogyatékos gyermek nevelése nagy anyagi terhelést jelent a családjuk számára. Bár egy sor támogatást vagy kedvezményt is igénybe vehetnének az érintett családok, sokszor csak hosszas nyomozás után jutnak a szülők információhoz – vagy még úgy sem. Ezért cikkünkben összefoglaltuk, mi minden jár a beteg vagy fogyatékos gyermekek után.


hirdetés

Magasabb összegű családi pótlék

Az emelt összegű családi pótlék tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után jár, aki az 5/2003.(II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A pótlékra a gyermekek mindennapi életében napi problémát okozó, a gyermek és a család számára komoly betegségterhet jelentő betegség és fogyatékosság biztosít jogot.

magasabb összegű családi pótlékA családi pótlékot a „Családi pótlék igénybejelentés” című formanyomtatványon kell igényelni, mely a MÁK honlapjáról letölthető ill. itt ügyfélkapunk keresztül is elindítható az eljárás. A formanyomtatványon kitöltési útmutató is található, amely tartalmazza az egyes rovatokhoz tartozó magyarázatokat, és a benyújtandó iratok, mellékletek listáját.

Magasabb összegű családi pótlék esetében ugyanígy kell eljárni az igénylésnél, azonban a kérelemhez csatolni kell a gyermeket kezelő szakorvostól egy igazolást a tartós betegségről vagy fogyatékosságról, ez az ún. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolás. Az orvosi igazolás szövege és a jogosító betegségek és fogyatékosságok listája a rendelet mellékletében található>>. A szakorvosok a szakmai irányelvek alapján állítják fel a diagnózist, vagy adnak véleményt a betegség súlyosságával kapcsolatban.

A pótlékra jogosító igazolást – amelyet több más eljárásban is felhasználhatunk – három példányban kapjuk meg a szakorvostól. Az igazolást minimum 1, maximum 5 évente felülvizsgálják, amennyiben nem végleges a gyermek állapota.

A jogosultsággal kapcsolatban mindenképpen érdemes érdeklődni, mert nem mindenhol tájékoztatják automatikusan a szülőt arról, ha jogosult emelt családi pótlékra a gyermeke után. Az igazolás kiállításához kapcsolódó adminisztráció menete (hol lehet a formanyomtatványt kérni, ki kell-e a szülőknek előre tölteni a gyermekek adatait stb.) is intézményeknként változó.

A magasabb összegű családi pótlék kérelmhez az igazolást eredetijét kell csatolni, másolat nem elegendő.

A magasabb összegű családi pótlék összege:

Családi pótlék – 2013-ban (2009.01.01-től változatlan)
- tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 Ft
- tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után, egyedülálló szülő esetében 25 900

A magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig folyósítható, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását igazolták. Az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt a Magyar Államkincstár automatikusan, levélben kéri az újabb igazolás benyújtását 30 napon belül.

Ha állapotjavulás miatt már nem jár, a következő hónaptól a családi pótlékot az új, alapösszeggel folyósítják.

A magasabb összegű családi pótlék folyósításáról a Magyar Államkincstár egy kártyaformátumú igazolványt is küld postán az igénylőnek, ez felhasználható a pótlékhoz kötődő kedvezmények igénybevételénél.

Gyermekgondozási segély (GYES)

gyermekbalesetekA szülőnek, örökbefogadó szülőnek, nevelőszülőnek, gyámnak a saját háztartásában nevelt tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig gyermekgondozási segély jár.

Az ellátást a „Gyermekgondozási segély igénybejelentés” című formanyomtatványon kell igényelni, amely a MÁK honlapjáról letölthető>>, ill. az ügyintézés itt ügyfélkapun keresztül is elindítható. A formanyomtatványhoz tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után igényelt ellátás esetén, csatolni kell az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott szakorvosi igazolás eredeti példányát is.

Ha a gyermek még nem töltötte be a három évet, és egyébként is járna még a GYES, akkor is csatolni kell a szakorvosi igazolást, mivel ez alapján fogja a Magyar Államkincstár a gyermek 3 éves kora után, az igazoláson megadott felülvizsgálati dátum lejárta előtt automatikusan, levélben kérni az újabb igazolás benyújtását. Meghosszabbításhoz az igazolást egy példányban elegendő beküldeni a GYES-hez és a magasabb összegű családi pótlékhoz is.

A GYES havi összege azonos az öregségi nyugdíjminimummal, függetlenül attól, hogy hány gyermeket nevel valaki. Ez 2013.-ban (2009.01.01-től változatlanul) bruttó 28 500 Ft.

A GYES-t igénybe vevő szülő a gyermek egyéves koráig egyáltalán nem folytathat keresőtevékenységet, a gyermek egyéves kora után pedig tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében időkorlátozás nélkül dolgozhat.

Közgyógyellátás

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek részére közgógyellátási igazolvány is igényelhető ún. alanyi jogon, mellyel ingyenesen juthat hozzá azokhoz a gyógyszereihez, melyek a közgyógylistán szerepelnek.

tartós beteg gyermek közgyógyA közgyógyellátásra való jogosultság megállapítására a kérelmet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani. A kérelemhez a formanyomtatvány az önkormányzat ügyfélszolgálati vagy szociális irodáján szerezhető be, sok esetben az önkormányzat honlapjáról is letölthető.

A közgyógyellátás kérelmezéséhez először a szakorvos(ok)tól kell beszerezni egy igazolást a gyermek által rendszeresen szedett gyógyszerekről. Ezeket el kell vinni a gyermek háziorvosához, aki összesíti őket, és kiállít egy igazolást a gyermek betegségéről és a gyógyításához szükséges gyógyszerekről, azok adagolásáról, havi mennyiségéről. Ezt zárt borítékban adja oda a szülőnek, aki a borítékot a kérelmmel együtt viszi el a jegyzőhöz. Ha alanyi jogon igényeljük a közgyógyellátást, akkor jövedelemigazolást nem kell csatolni a kérelemhez.

A jegyző az orvosi igazolást a megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárnak továbbítja 8 napon belül, ahol megvizsgálják az orvos igazolásában foglaltak szakmai megalapozottságát és megállapítja a terápia havi költségét. Ez lesz a kérelmező ún. havi egyéni gyógyszerkerete. A keret havi maximális összege 12 ezer forint. Ha az ezer forintot a rendszeres gyógyszerköltség havonta nem éri el, nem állapítható meg egyéni gyógyszerkeret.

Minden jogosult számára megállapítható azonban eseti keret megállapítására is, melynek az összege 6 ezer forint egy évre. Figyelem! A kérelmen ennek a megállapítását külön kérni kell a formanyomtatványon, ne felejtsük el beikszelni!

A jegyző az egészségbiztosítási pénztár szakvéleménye alapján hoz határozatot, melyben megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot, a kezdő időpontját és a gyógyszerkeret összegét.

A kártyaformátumú igazolványt az egészségbiztosítási pénztár állítja ki és postázza majd a jogosultnak. Az igazolványt mindig hordjuk magunknál – célszerű a TAJ-kártya mellett tárolni -, mert gyógyszer felírásakor mindig elkérik a számát.

A közgyógyellátásra való jogosultságot és a gyógyszerkeretet alanyi jogosultság esetén két évre állapítják meg és az igazolványt is két évre állítják ki.

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősülő gyermekek mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára is jogosultak. ( Lsd. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) kormányrendeletet>>)

mozgássérült parkoló kártyaAz igazolványt a lakóhely szerinti illetékes okmányirodában kell igényelni, a gondviselő és a gyermek személyazonosító iratai (személyi igazolvány, lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat) és az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott szakorvosi igazolás szükésges hozzá. A gyermeket is vinni kell magunkkal, mivel fényképet kell készíteni az igazolványhoz.

Az igazolványt, ami egy laminált kártya, helyben megkapjuk. Érvényessége a szakorvosi igazolás következő esedékes felülvizsgálatának dátumával egyezik meg.

Fontos! Az igazolvány a gyermekhez „tartozik”, nem az autóhoz, tehát csak akkor használható, ha a gyermek is velünk van, ill akkor ha a gyermek velünk van, bármilyen autóval használhatjuk.

Ilyen betegségek esetében gépjárműadó-mentesség is jár!

Mi jár még?

 • 50%-os étkezési támogatás a bölcsődében/óvodában/iskolában – ehhez a szakorvosi igazolást és a magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolást kell bemutatni (fénymásolatot leadni) az intézményben;
 • ingyenes tankönyvek az iskolában – az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni az igényt – ha a bejelentés későbbi időpontban történik az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni;
 • utazási kedvezmény a BKK járatain – a gyermek és egy felnőtt kísérője ingyenesen utazhat, ehhez a Magyar Államkincstártól kapott kártyaigazolványt kell felmutatni;
 • 90%-os utazási kedvezmény HÉV-en, vonaton és távolsági buszokon - a gyermek és egy felnőtt kísérője 90% kedvezménnyel utazhat, szintén az igazolvány alapján;
 • távhőszolgáltatási vagy víz, csatorna- és szemétdíj kompenzáció Budapesten – ez a közgyógyellátási igazolvány birtokosának járna, azonban 2013-ban a Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány határozatlan időre felfüggesztette a fővárosi közüzemi díjkompenzációs rendszer működtetését, így jelenleg ez a kompenzáció nem érhető el sajnos.

Kocsisné dr. Péterfy Hajnal

A cikk megjelenését a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Családbarát közgondolkodás népszerűsítésének támogatására kiírt pályázata tette lehetővé.


Hirdetés


105 Hozzászólás: “Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó ellátások”

 1. tzs szerint:

  2013. január 1-jétől már nincs víz, csatorna- és szemétdíj kompenzáció Budapesten.

  • Köszönöm az észrevételt, megkérdeztem a Fővárosi Önkormányzattól, várom a válaszukat, és amint megjön, javítom a cikket, ha szükséges.

   üdv, Hajnal

   • mosbergerné szabó elvira szerint:

    jó napot Hajnal. érdeklődnék hogy mi vidéken ,Pázmándon lakunk nekünk is járna a víz csatorna és szemétdíj kompenzáció?a kisfiam súlyos allergiás és asztmás!eddig minden támogatást megkaptam de ez nekem új. kérem írja meg nekem hogy hogyan intézhetném el ezeket a kedvezményeket. köszönöm üdv Elvira.

    • admin szerint:

     Kedves Elvira!

     Csak budapesti lakosoknak járt ez a támogatás. Hogy Pázmándon van-e hasonló, azt az önkormányzatnál tudják megmondani Önnek, de nem hallottam még ilyen támogatásról máshol (persze attól még lehet). Jelenleg Budapesten is felfüggesztették sajnos, határozatlan időre.

     üdv, Hajnal

  • Felfüggesztették a támogatást, de nem tudni, újraindul-e a valaha.:(

   üdv, Hajnal

   • Kovács Edit szerint:

    Tényleg jár gépjárműadó mentesség a tartósan beteg gyermek után? Lehet erről információt kérni?

    Köszi

    Edit

  • Bodzsar Aranka szerint:

   Jo Napot!
   Szeretnem megkerdezni aki tartosan beteg es rokkantsagi nyugdijt kap jar-e neki a csaladi potlek es ha igen akkor hany eves korig lehet igenyelni?? valaszukat elore is koszonom!!

 2. Anikó szerint:

  A gépjárműadó-mentességről nem tudtam, rögtön utána is nézek.

  • Kovács Edit szerint:

   Tényleg jár gépjárműadó mentesség a tartósan beteg gyermek után? Lehet erről információt kérni?

   Köszi

   Edit

   • Kedves Edit!

    Nem minden tartós beteg gyermeknek jár, hanem a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet (Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, vagy aki a P) pontban meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved, amennyiben többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság.

    üdv, Hajnal

 3. Kis Mónika szerint:

  Ez a Víz Csatorna díj meg szemét díj kompenzációja csak Budapesti Lakosnak Jár Pécsen ez jár -e Tudna Valaki Segítenni?Üdv.Móni

 4. Zircs szerint:

  Tudja valaki, hogy látássérülteknek is jár a parkolási kedvezmény?üdv

  • Kedves Zircs!

   A vonatkozó kormányrendelet szerint annak
   jár, aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy autistának (N.1.) minősül és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja.
   http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300218.KOR

   üdv, Hajnal

   • Zircs szerint:

    Köszönöm a választ! Csak az a gondom, hogy a kisfiam még túl kicsi, hogy meg tudják mondani mennyit lát. Majd érdeklődök a Látásfejlesztőben, ahova járunk. Ott gyakorlottak a hasonló esetekben.
    Köszönöm segítségét!!

 5. edit szerint:

  víz, csatorna- és szemétdíj kompenzáció Budapesten????? megszüntték Bp-n március 1től.

 6. Csiki Gáborné szerint:

  Tisztelt Cím !
  Tudomásom szerint a fogszabályozás is tartós kezelésnek minősül, s lehet ennek kapcsán közgyógy-igazolványt kérni…( amivel olcsóbb az ellátás).
  Még érvényben van ez “kedvezmény” ?
  Köszönettel : BB

  • Kedves Csiki Gáborné!

   Fenti cikkben a tartósan beteg (és nem a tartósan kezelt) vagy súlyosan fogyatékos gyermekek után járó ellátásokat foglaltuk össze. Hogy milyen betegségek tartoznak ide, azt a az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet határozza meg.

   A fogszabályozást igénylő állapot nem minősül tartós betegségnek, nem jár utána emelt családi pótlék sem pedig közgyógy igazolvány.

   Szociális rászorulás esetén is kaphat valaki közgyógyigazolványt: “Úgynevezett normatív közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át (2.850 forint) meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.”

   Hogy a fogszabályozás egyébként rajta van-e a közgyógyra olcsóbban nyújtható eü. szolgáltatások listáján, azt inkább a fogorvos szakértőnktől kérdezze meg, én sajnos nem tudom:
   http://babafalva.hu/dr-szabo-beata-fogorvos-homeopatias-orvos

   üdv, Hajnal

 7. Ági szerint:

  Esetleg érdemes tudni, hogy januártól plusz 2 nap szabadság is jár a magasabb családi pótlékot kapó gyerek után. Ezt mindkét szülő igénybeveheti, tehát plusz 4 nap :)

  • Kedves Ági!

   Ez a gyerekek után egyébként is járó pótszabadságon felül még plusz 2 nap?

   Hajnal

   • Ági szerint:

    Kedves Hajnal!

    Igen, ez a gyermekek után járó szabadságon felüli plusz 2 nap :)) Biztosan tudom, mert a könyvelőmmel már egyeztettem is. Nekem a 3 gyerek után 7 nap jár + 2 a tartósan beteg gyerek után. Ugyanezt a 9 napot a férjem is igénybeveheti.

    Ági

 8. bea szerint:

  nekem 5éves kis fiam van aki 2éves kora ota lábujhegyen jár de nagyon úgy hogy elis tud esni és pár perc séta után elfárad. közgyogyunk van orvos által gyogycipö ,és egy eszköz amit hord de javulás nincs. Magasabb családi is jár nekünk.Kérdésem tud valaki olyat mondani amit én nem tudok és hogy melyik az a hely vagy orvos aki segitene a fiamnak köszönöm

  • Kedves Bea!

   Mi a bp.-i Karolina úti Ortopédiai Klinikára járunk a kisebbik fiammal, neki dongalába van, Dr. Szőke Györgyhöz. Ő nagyon jó orvos, csak jókat hallottam róla eddig, esetleg érdemes lenne elvinni hozzá a kisfiát.

   üdv, Hajnal

  • margó szerint:

   Szia Bea!
   Én a Budai Gyerekkórházat tudom ajánlani és ott is Dr Medveczky Erika doktornőt! Nagyon kedves és tényleg érdekli, hogyan javulhat egy gyermek élete. Van náluk komplex terápia is amikor befekszel a gyermekkel. Ha érdekel adok telszámot.
   kstimar@gmail.com
   kátainé margo

  • Ria szerint:

   Kedves Bea,

   Az én kisfiam is most lesz 5 éves ugyanolyan panaszokkal (lábújjhegyen járás, stb.) mint a tiéd. Tudunk esetleg elérhetőséget cserélni? Mi is hordtuk már mindenfelé 2 éves kora óta, de sajnos eredmény nélkül.

 9. Eördögh Lászlóné szerint:

  T. Cím! Testvérem születésétől fogva szellemi fogyatékos, mozgáskorlátozott. 100%-os II fokú rokkant, 63 éves. Édesapánk halála után árvaellátásként kapja a nyugdíját. Fogyatékossági támogatást is kap. Tavaly visszavonták az alanyi jogon járó köz gyógyigazolványát, mert árvaellátást folyósítanak neki. Én, mint testvére vagyok a gondnoka, szüleink halála óta velünk él.
  Kérdésem az lenne, hogyha árvaellátásként kapja a nyugdíját akkor már nem 100%-os rokkant, ami feltétele az alanyi jogon járó közgyógyellátásnak? Ha emelt családi pótlékot kapna, fogyatékossági támogatás helyett, abban az esetben is járna a köz gyógyigazolvány, alanyi jogon. Hogy lehetne ezt megváltoztatni? Tisztelettel: Eördögh Lászlóné

 10. Toth szilvia szerint:

  Kedves Hajnal
  Nekem 2gyermekem van ésa kisebbik 7éves lesz demár kb 2éves kora ota tudjuk ,hogy laktoz érzékeny!
  Most ezt a támogatást amit eddig kaptunk elvették.
  Son mindent nem értek ezzel kapcsolatban de szeretnlm tudni hogy én igy akkor semilyen támogatást neü kaphatok?
  Speciális diétát tartanunk kell különben erös hasfájása hasmenése lesz bűzös gázok is távoznak.Ez sajnis nem.olcso kaphatunk valamilyen támogatást?
  Üdv szilvia

  • Kedves Szilvia!

   A közgyógyellátást rászorultsági alapon, jövedelemtől függően is igényelni lehet, és az önkormányzatoknál is lehet segítséget kérni: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amivel ingyenes étkezést kap óvodában, iskolában, átmeneti segélyt, amit negyedévente lehet igényelni, lakhatási támogatást. Az önkormányzat szociális támogatásokkal foglalkozó osztályán vagy a családsegítőben tud ezek után érdeklődni.

   Esetleg vegy fel a kapcsolatot a Laktózérzékenyek Trsaságával (http://laktozerzekeny.org), hogy mi a helyzet az emelt családival, úgy tudom, ők lobbiztak/lobbiznak ebben az ügyben.

   üdv, Hajnal

 11. Timi szerint:

  Kedves Hajnal,Mi eppen ma voltunk szivzorejes kisfiammal kardiologiai
  kontrollon,de mar javult,igy nem fogjuk tovabb kapni sem a Gyest,sem az emelt csaladit.Kozben megis 24h Holter Ekg kell m vmi nrm jo a Sinus ritmussal.Tovabba mivel koraszulott volt 6,5 honapra kb.2 hetente beteg,most elsos ez a 3. het betegsege.Elkuldtek bennunket ennek kapcsan Pulmonologia+Allergologia-ra,nagyon aggodom mi baja lehet.Valamint majusban beszedhibat talaltak nala.Megsem jar nekunk semmi ???& egyedulallokent nevelem.Varom valaszat.Koszonom

  • Kedves Timi!

   A közgyógyellátást rászorultsági alapon, jövedelemtől függően is igényelni lehet, és az önkormányzatoknál is lehet segítséget kérni: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, amivel ingyenes étkezést kap óvodában, iskolában, átmeneti segélyt, amit negyedévente lehet igényelni, lakhatási támogatást. Az önkormányzat szociális támogatásokkal foglalkozó osztályán vagy a családsegítőben tud ezek után érdeklődni.

   üdv, Hajnal

 12. Czimmerné Anett szerint:

  Kedves Hajnal! Gépjárműadó mentesség után érdeklődök.Kisfiam, 2011-ben dongalábbal született, emelt családi pótlékot kaptam az elejétől. 2012-ben igényeltem közgyógy igazolványt neki. Most szereztünk tudomást arról, (ismerősünknél is ugyanígy született a pici),hogy még jár parkolókártya és gépjárműadó mentesség! Most az önkormányzat, kisfalunkban erre az évre adja meg, mert ő szerintünk ez adható és ezt ki kell termelni a falunak. Pécsen az ismerős utána járt, azt mondták neki, visszamenőleg ők kifizethetik ezt törvény nem tiltja! Sajnos a neten nem találok ezzel kapcsolatban semmit, gondoltam, hogy Ön talán tud nekem segíteni, hogy meg lehetne- e igényelni!Szomorú, hogy az embernek egy faluban ennyit nem tudnak segíteni, ahol mindenki ,mindenkit ismer tudják kinek mi a problémàja. Szerintünk ez megjár, (gépjárműadó adó) törvény írja, ők pedig azt mondták Önkormányzatonként más és csak adható! Köszönöm válaszát! :Anett

  • Kedves Anett!

   Én is úgy tudom, hogy a gépjárműadó mentesség az jár, nem választható az önkormányzat részéről, hogy megadja-e vagy sem. Ha jól értem, Ön szeretné visszamenőleg, a tavalyi évre is megkapni ill. visszakapni a befizetett adót? Sajnos azt viszont nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mik a szabályok, lehet, hogy ez az önkormányzat döntheti el, hogy visszamenőleg megadja-e vagy sem, de ebben nem igazán tudok biztosat mondani.

   üdv, Hajnal

 13. Heni szerint:

  Kedves Hajnal!

  Kislányomnak 2013. augusztus hónaptól állapították meg a tartós betegség után járó magasabb összegű családi pótlékot! A munkáltatómnál igényelhetem az egész évre járó 2 nap pótszabadságot, vagy csak az 5 hónap után járó részt?
  Vagy ez nincs összefüggésben a megállapítás időpontjával?

  Köszönöm válaszát!

  üdvözlettel: Henrietta

 14. pőck erika szerint:

  a kisunkám 5 éves tartos beteg autista 1 évre kapta meg a lányom a kiemelt családi potlékot szeretnénk megkérdezni hogy jár e a gyed a mellet hogy a lányom dolgozik a beteg gyermek mellett és jár e gyogyszer kedvezmény mivel még allergiásak is tőbb mindenre amellet még tej érzékenyek is a másik kis unokám ő 3 éves mult ő allergiás tőbb mindenre és tej érzékeny is hol és hogy lehet el intézni lehet e levélben vagy személyesen kell előre is kőszőnőm válaszát tisztelettel PETI JŐZSEFNÉ

 15. Németh Erika szerint:

  Segítséget illetve infót szeretnék kérni!Van egy autista kislányom /akiről 5 évesen derült ki)Tehát eddig semmi támogtást nem kaptam.Még emelet családi pótlékot sem,mert a vizsgálat szerint csak megkésett beszédfejlődés volt a diagnózis)Azóta született egy egészséges szép kisfiam.Kérdésem az lenne és kérem aki tudjon segíteni ,hogy Esztire ugyanúgy jár az extra GYES????Köszönettel és hálával mindenkinek aki szán Rám időt és válaszol(mert itt vidéken senkitől semmit nem kapok választ kérdéseimre!!!!
  Erika

 16. Treszkainészabóerika szerint:

  Jó napot kívánok!Azt szeretném kérdezni hogy Az asztma,Immunbetegség(Igg),allergia,hiperaktivitás ,diszlexia,diszgráfia összetett betegségnek számít-e? Válaszát előre is köszönöm.

 17. Turi Erika szerint:

  Lányom saját jogon kapja az emelt összegű családi pótlékot.Eddig megkapta a parkoló igazolványt,de most behívták Közlekedés minőség felülvizsgálatra egy tavaly február 15-i parkoló ig. meghosszabbítása kapcsán. A parkoló igazolványt április végén meg is kapta………….
  Lányom mozgásszervi fogyatékos születése óta, állapota végleges. Úgy tudom az emelt összegű családi pótlék mellé jár a parkoló igazolvány.

  Kérdés: valóban kell ilyen vizsgálat?
  Tisztelettel Erika

  • Kedves Erika!

   A parkolási igazolvány és az emelt családi pótlék csak annyiban függ össze, hogy mind a kettőhöz ugyanúgy szakorvosi igazolás szükséges. De nem jár automatikusan az emelt családi mellé a parkolási igazolvány.
   A parkolási igazolvány kiadását az alábbi kormányrendelet szabályozza:
   http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300218.KOR
   Ebben ezt írja:
   “Az ügyfél részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az 5 éves időtartam leteltével az igazolvány hatálya további 5 évvel újabb szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás bemutatása nélkül meghosszabbítható.”
   De nem tudom, mi az a “közlekedés minőség felülvizsgálat”.

   üdv, Hajnal

   • Turi Erika szerint:

    Köszönöm a gyors választ. Állapot: végleges………van orvosszakértői is beküldve. Mégis behivták felülvizsgálatra a parkoló ig. miatt, ezt hivják közlekedési minősítésnek.

 18. Pataki miklósné szerint:

  Üdvözlöm! Szeretném megkérdezni,A nővérem elhalt januárban és van egy 41 éves szellemileg vele született fogyatékos lánya,az édesapja is elhalálozott. A hugom vállalta a godnokságot. Kaphat e ápolási támogatást utánna. Felemelt családi potlékot kap és árvaságit. 70%-ot állapitottak meg nála,állando felügyeletet igényel.Válaszát előre is köszönöm.

 19. Kikillai Krisztián szerint:

  Üdvözlöm!

  A segítségét szeretnénk kérni.
  Van egy 3 éves kislányunk és egy 17 hónapos kisfiúnk. 3.babánkat várjuk. Párom GYESen van otthon velük.
  Kislányunk kénytelen szemüveget hordani, mivel látása megromlott. Bal szemére szinte vak, viszont a jobb szeme némileg javult. A mostani kontroll vizsgálaton az eredménye:
  Jobb szeme: Sph.dptr.: -2,0; Cyl.dptr.: -3,5 és
  Bal szeme: Sph.dptr.: -6,0; Cyl.dptr.: -4,0 lett.
  Szemüvegére semmilyen támogatást nem kaptunk. A doktornő sem említett semmit sem, amivel olcsóbban megvehettük volna. Mostani eredménye alapján, lencsét kellene cserélni a szemüvegén…
  Kisfiúnk pedig nagy valószínűség szerint tejfehérje, tejcukor érzékeny. Speciális tápszert kell innia és pépet ennie. Ezekre kaptunk támogatást. Ellenben, ha valóban ez a baja, akkor a táplálkozása felborul és teljesen más étrendet kell felállítanunk számára…

  A kérdésem az lenne, hogy milyen támogatásokat vehetnénk igénybe a gyerekeink számára? Mikre vagyunk jogosultak? Mikor és hogyan vehetjük igénybe a Közgyógyellátási Igazolvány?

  Válaszát előre is köszönjük.
  Üdvözlettel, Krisztián

  • Kedves Krisztián!

   A támogatások legnagyobb része a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultsághoz kötődik, amihez szükség van egy szakorvosi igazolásra a gyermek tartós betegségéről. Ez az ún. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolás. Az orvosi igazolás szövege és a jogosító betegségek és fogyatékosságok listája a rendelet mellékletében található: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC

   A gyermekeket kezelő szakorvosoktól kellene megkérdezni,hogy jogosultak-e a gyermekek erre az igazolásra,és akkor külön-külön mind a kettőjüknek kérhetik a cikkben leírt támogatásokat.

   A közgyógyellátást is lehet a tartós betegség alapján igényelni, de azt lehet rászorultsági alapon is, akkor jövedelemigazolást kell hozzá benyújtani.

   üdvözlettel, Hajnal

   • A tejfehérje és tejcukor érzékenység esetében külön a speciális étrendből eredő többletköltségeket nem támogatják, a megnövekedett költségeket a magasabb összegű családi pótlék,ill. a gyermek 10 éves koráig járó gyes hivatott kompenzálni.

 20. Zoltán szerint:

  Kedves hajnalka azt szeretném tudni, hogy négy éves kisfiam éretlmifogyatékos és autista és nem veszik be oviba itt ahol élünk és ell kell költöznünk városba hogy bevegyék oviba hogy kaphatunk e? albérleti támogatást ebben az esetben várom válaszát kösszönöm

  • Kedves Zoltán!

   Ezt a helyi önkormányzattól,ahová költöznek,kellene megkérdezni. A honlapjukon bizonyára megtalálják a szociális támogatásokkal foglalkozó osztályelérhetőségét, ill. a családsegítőnél is tudnak felvilágosítást adni.

   üdv, Hajnal

 21. Kata szerint:

  Szeretnék érdeklődni, hogy kislányom máj,28án lesz 3 éves. A közgyógy kártyája 2015. jan 31 ig szól. Elkezdtem dolgozni és kértem igyzolást a Mák – tól, azt rták hogy a gyesem ‘május 28- án lejár. Én annó azt a felvilágosítást kaptam, hogy addig utalják a gyest amig a közgyógy kártya érvényes. Akkor most nekem mondták rosszul régen vagy változott a törvény?m
  Előre is köszönöm a választ!

  • Kata szerint:

   Elnézést, de rosszul írtam, aközgyógy kártyánk a héten jár le. A hatósági igazolvány, amit a MÁK állïtott ki az fog lejárni jan. 31én. A kérdésem ugyanaz. Meddig jár nekem a gyes.
   Köszönöm

   • Kedves Kata!

    A gyes alapesetben 3 éves korig jár, tehát a kislánya születésnapjáig. Ha a kislány tartósan beteg, és erről van a cikkben is leírt szakorvosi igazolás, akkor azt be kell küldeni a MÁK-hoz, és meghosszabbítják az igazolás érvényességéig a gyes-t. Illetve addig jár az emelt családi pótlék is.
    Általában az igazolást egy évre adják ki, aztán van felülvizsgálat. Ha akkor újra adnak ki igazolást, akkor azt újra be kell küldeni majd minden évben, de ezt már fogja is kérni a MÁK.
    A közgyógy kártyának ilyen szempontból nincs jelentősége, sőt, annak a meghosszabbítása is a szakorvosi igazolástól függ.
    üdv, Hajnal

 22. Csuka Kata szerint:

  Szép napot kívànok!Szeretném megkérdezni,hogy kisfiam autista,25km re hordom majd iskolàba,autóval.Kapható e valami,hozzàjàrulàs,az üzemanyaghoz? A súlyadó mentesség,csak mozgàs sérült gyermeknek jàr? Köszönöm a vàlaszt!

 23. huzmi katalin szerint:

  üdvözlöm egy kérésem lene a kisfiam tartos beteg kiderült hogy autista megszeretném kérdezni hogy milyen ellátásban részesül egyedülálo szülövagyok szüĺö vagyok a kisfiam 3éves mulot elöre is köszönöm

 24. Juhász Andrea szerint:

  Üdvözlöm egy kérdésem lenne önhöz nekem van egy kis unokám aki 25 hétre születet és ebböl kifolyolag marat epilesziája és már vidékröl fel költöztem vele Budapestre .Azt szeretném kérdezni hogy ha autóra szeretnék igényelni azt a támogatást akkor az jár e neki köszönetel

 25. Algács Zita szerint:

  Üdvözlöm!olyan kerdesem lenne ,h lanyom 2011.01.05 szuletett es 8 honapos volt mikor kiderult ,hogy ptoblemak vannak vele,jartunk,gyogytornara,de most 3 evesen adtak hivatalos papirt rola (idegrendszeri eretlenseg)! Megadtak a kiemelt csp ,de nem tudom ,hogy mivel elmult 3 eves es lejart a gyes ,hogy tovabbra is igenyelhetem e,ha igen hogyan?illetve milyen tamogatasokat vehetek igenybe szeptembertol ovodaba fog jarni.Koszonettel:Zita

  • Ilona szerint:

   Ha megkapta a magasabb összegű családit,lehet kérni mellé a gyest is.Be kell menni a MÁK-hoz az orvos által kiadott igazolással és ott kell igényelni.

 26. Ilona szerint:

  Az én kérdésem az lenne,hogy két tartósan beteg gyermekem van az egyikre kapom a gyest,a másikra most kaptam meg az igazolást a betegségéről.A gyermek orvosunk azt mondta mind a két gyermekre lehet kérni gyest is,csak egyiket én igényeljem a másikat a férjem.Igaz ez?Lehet két gyes egy családban?
  Válaszukat előre is köszönöm!

  • admin szerint:

   Kedves Ilona!

   Korábban válaszoltam a kérdésére, de nem találom sehol sem a választ.:(

   Eddig nem volt erre lehetőség, hogy két gyes legyen egy családban, választani kellett az ellátások közül. 2014. január 1. óta lehet két ellátást is párhuzamosan igénybe venni, de csak ha van a családban 2014. január 1. után született gyermek. Így szerintem az Önök esetében nem jár dupla gyes, viszont mindkét gyermek után jár emelt családi pótlék. Érdemes lehet még megkérdezni a MÁK-nál is azért.

   üdv, Hajnal

   • Ilona szerint:

    Köszönöm válaszát! Sikerült utána járni és úgy oldottuk meg,hogy az egyik gyerekkel én vagyok ápolásin, a másik gyerekkel a férjem gyesen.Két gyes úgy lett volna lehetséges,hogy az egyik gyerekkel (papíron)el kellett volna valamelyikünknek költözzön :(.

 27. B.néÉva szerint:

  Kedves Kocsisné dr. Péterfy Hajnal!
  Gyermekem részére jár a magasabb összegű családi pótlék mivel tartós betegsége van.
  Ez év augusztusában nagykorú lesz.
  A szakorvosi igazolás 2014 január 31-ig tart, de az utazási kedvezményre jogosító kártya érvényessége 2014 augusztus 31-ig tart.
  Gyermekem nappali tagozatos gimnáziumban 3-dik évében tanul.
  Kérdésem, hogy lehet-e kérni az utazási kedvezményre jogosító kártya érvényességének meg hosszabbítását és ha igen, milyen módon?
  Előre is köszönöm válaszát.
  Éva

  • admin szerint:

   Kedves Éva!

   Korábban válaszoltam a kérdésére, de nem találom sehol sem a választ. Az utazási kedvezményre jogosító kártya gondolom az igazoló kártya az emelt családi pótlékról. Ennek sajnos nem lehet a meghosszabbítását kérni, mivel ez lejár akkor, amikor lejár a családi pótlék.

   üdv, Hajnal

 28. B.néÉva szerint:

  Kedves Kocsisné dr. Péterfy Hajnal!
  Helyesbítek a fentebb írtakhoz.
  A szakorvosi igazolás 2015 január 31-ig tart.
  Elnézést kérek.
  Éva

 29. Kéri Edina szerint:

  Szeretném megkérdezni hogy nekünk járna e az emelt szintű cs.p-támogatás.A kislányom bal szemének mozgató izma lebénúlt születésekor. 2 évesen műtötték is,de azóta is tompa látó nem tud azzal a szemével ráfikszálni a dolgokra és távolra szinte alig lát vele.Szemüveget hord de sajnos most romlott is neki.Most 5 éves.Folyamatosan járunk orvoshoz vele.Eddig nem is melitette senki meg hogy ilyen emelt szintű pótlék is van.Válaszát előre is köszönöm.Tisztelettel:Kéri Edina

  • admin szerint:

   Kedves Edina!

   Sajnos nem tudom megmondani. Az orvosuktól kellene kérni egy igazolást a tartós betegségről, ez az ún. 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolás. Ha ezt megkapják, azzal lehet intézni az emelt családi pótlékot és az egyéb kedvezményeket.

   üdv, Hajnal

 30. Gabriella szerint:

  Kérdésem a következő lenne…sajnos nem tudom hol kaphatnék rá választ.Kisfiam 2,5 éves.Hypospadiasissal(ez egy húgycső rendellenesség)született.E miatt már 4-szer műtötték-és még legalább 1 műtét+ 1 esztétikai műtét vár rá…
  Ősszel óvodába menne,de még nem szobatiszta…az utolsó műtét előtt gyakran bilizett,de azóta nem hajlandó.Még őszig simán szobatiszta lehet,de az aggályom az,hogy a következő műtét után( ami előre láthatóan szeptemberben lesz) vissza fog esni, e miatt nem tud oviba menni.
  Nem tudom ilyen esetben fél-egy évre meghosszabbítható e a GYES.Ha igen hol és milyen papírokkal kell ezt elintézni,ha szükség lenne rá?Válaszukat előre is köszönöm!

  • admin szerint:

   Kedves Gabriella!

   A gyermek kezelőorvosától kell kérni egy 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet alapján kiadott orvosi igazolást, amennyiben jár ilyen ez után a betegség után. Az orvosi igazolás szövege és a jogosító betegségek és fogyatékosságok listája a rendelet mellékletében található:
   http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC

   Ebből kell majd egy példányt beküldeni a MÁK-hoz,és az alapján tudják meghosszabbítani a GYES-t, és utalni magasabb családi pótlékot.

   üdv, Hajnal

 31. Orsi szerint:

  Szeretnem megkerdezni, hogy 10 es 18 eves kor kozott az emelt osszegu csaladi potlekon kivul mas nem jar? Elore is koszonom a valaszt. Udv. Orsi

 32. Szeretném megkérdezni, hogy a kisfiamnak veleszületett szív betegsége van( VSD Gerbode defectus) ami azt jelenti, hogy szívműtét elött áll. Már elő van jegyezve fent Pesten. Most az a kérdésem, öt évig nem vette be a kezelő orvosa tartòs betegnek ,de 2014.07.14-én kitöltettet egy tartósan betegséről szoló igazolást,hogy adjuk be az Àllamkincstár felé. Most a fiam 5 éves mi jár neki? Gyes és a megemelt családi pòtlék a kedvezményes utazás és a közgyógy kàrtya? Visszamenőleg is jár? Ha igen hány hónapra visszamenőleg? Vàlaszokat előre is köszönöm. Tisztelettel : Lemperger Magdolna.

  • admin szerint:

   Kedves Magdolna!

   Az cikkben leírt juttatások járnak, attól az időponttól, amikor a szakorvos kiadta az igazolást.

   üdv, Hajnal

 33. Balogh Hajnalka szerint:

  Kérdésem a következő: A kislányom 7 éves és most derült ki,hogy tejfehérje és tejcukor allergiája van. Úgy tudom,hogy erre a betegségre 10 éves korig jár a gyes. Mivel most derült ki az allergiája a gyest megigényelhetem?

  Tisztelettel: Balogh Hajnalka

  • admin szerint:

   Kedves Hajnalka!

   Igen, lehet igényelni a GYES-t, ugyanúgy a MÁK-nál, ill. kormányablaknál, mint a 3 éves korig járó GYES-t, csak vinni kell a szakorvosi igazolást is. Az emelt családi pótlékra az igényt ugyanitt kell bejelenteni,lehet őket egyszerre intézni.

   üdv, Hajnal

 34. Deákné szerint:

  Kedves Hajnal!
  A kisfiam szeptemberben lesz 3 éves. Születésétől kezdve immunglobulin hiánya van (IGa, IGm, IGg: mindhárom nagyon határérték alatt), emiatt nem járhat közösségbe, sem bölcsibe, sem oviba, otthon kell vele lenni. Nem kap semmilyen kezelést, mert ez nem gyógyítható, az immunglobulin pótlást pedig az orvosa nem javasolta, mondván, hátha kinövi egyszer csak a gyerek… És úgy tájékoztatott, hogy nem jár neki sem emelt családi pótlék, sem semmilyen ellátás, mert csak akkor járna, ha társulna mellé valamilyen súlyos szervi károsodás vagy allergia vagy pl. gluténérzékenység, stb. is, de mivel más baja nincs, így nem jár… A kérdésem az lenne, hogy ez igaz-e, és hogy ha nem mehetek dolgozni, mivel otthon kell maradnom a gyerekkel, de semmilyen ellátást nem kaphatok, akkor mit tehetnénk?
  Köszönöm válaszát!

  • admin szerint:

   Kedves Deákné!

   Sajnos nem tudom a választ a kérdésére, mivel ez orvosszakmai kérdés, esetleg meg lehetne kérdezni egy másik szakorvost.

   A lakóhelyük szerinti önkormányzat szociális osztályánál tud azzal kapcsolatban érdeklődni, hogy jövedelmi alapon milyen juttatásokra lehetnek jogosultak, sajnos más ötletem nincs.

   üdv, Hajnal

 35. Esztergomi apuka szerint:

  Kedves Kocsisné dr. Péterfy Hajnal!

  Autista gyermekünk részére próbáltuk elintézni az 50%-os étkezési támogatást Esztergomban. Az ügyintéző a szakorvosi igazoláson és a magasabb összegű családi pótlékról szóló igazoláson túl jövedelemvizsgálatot is szeretne, mert állítása szerint az egy főre jutó 39.900 Forintos jövedelmet meghaladó családok esetében az SNI-s gyermek nem jogosult a támogatásra. Érdeklődnék, hogy ennek van-e valamilyen jogalapja, vagy Esztergomban ismételten másképp görbül a tér és az idő?

  • admin szerint:

   Kedves Esztergomi apuka!

   Szabadságon voltam múlt héten,ezért csak most láttam a kérdését. A tartósan beteg gyermekek részére 50%-os étkezési kedvezmény jövedelemtől függetlenül jár. Nálunk csak le kellett adni az óvodában a szakorvosi igazolást és bemutatni a családi pótlékról kapott igazoló kártyát.

   A 39.900 Ft-os határ,amit az ügyintéző mondott, akkor van, ha valaki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényel, amit valóban jövedelem alapon kaphat meg, de az 100%-os támogatást jelent,nem 50%-osat.

   Vsz. összekeverte az ügyintéző. Érdemes az óvodavezetőhöz/iskolaigazgatóhoz fordulni, és ha az sem segít, akkor az önkormányzathoz.

   üdv, Hajnal

 36. gabriella szerint:

  Szeretnem megkerdezni,hogy ha valaki Győrben lakik,de Debrecenben kap szakorvosi igazolast a tartós betegséghez azt leadhatja-e Győrben. Ott elfogadja a MAK, habar mas megyében kapta? Koszonom

  • admin szerint:

   Kedves Gabriella!

   Ott kell leadni az igazolást, ahonnan Ön kapja a családi pótlékot, gyes-t. Nincs jelentősége, ha más megyebeli a szakorvos, a rendszer országosan érvényes.

   üdv, Hajnal

 37. János szerint:

  Kedves Hajnal!

  A kisfiunk 2013 márciusában (3 és fél évesen) kapott autizmus diagnózist. Az emelt családi pótlékot akkoriban megigényeltük és megkaptuk.Ha jól értem, akkor ezzel párhuzamosan járt volna a GYES is, abban az esetben is, ha a kisfiunk óvodába jár és mi, a szülei mindketten dolgozunk napi 8 órában. Meg tudná írni, hogy esetünkben valóban jár/járt volna a GYES? Ha járt volna, akkor Ön szerint visszamenőleg megkaphatjuk az eddig meg nem kapott GYES-t?

  Másik kérdésem:
  A feleségemmel úgy döntöttünk, hogy a feleségem otthagyja a munkáját és elmegy kb 2 évre GYES-re a kisfiunk betegsége (autizmus) miatt. A kisfiunk most lesz 5 éves és óvodába jár. Akkor is elmehet GYES-re a feleségem, ha a kisfiunk óvodába jár?

  Köszönöm!
  üdv.: János

  • admin szerint:

   Kedves János!

   Igen, jár a GYES is, de igényelni kell. Ugyanaz a módja,mint a rendes GYES igénylésének, de csatolni kell a szakorvosi igazolás eredeti példányát. A GYES-t visszamenőleg csak két hónapra lehet igényelni, ezt meg lehet próbálni.

   Tartósan beteg gyermeknél akkor is jár a GYES, ha mind a két szülő dolgozik 8 órában. (Egyébként január 1.óta ez a rendes GYES-re is igaz.)

   Másik kérdésére válaszolva: a GYES a pénzügyi ellátás neve, úgyhogy GYES-re menni jogilag tulajdonképpen nem lehet, hanem fizetés nélküli szabadságot kell ki venni erre az időre. Abban sajnos nem vagyok biztos, mi vonatkozik az Önök esetére, mert egyébként ha gyermek gondozása céljából szabadságot kér valaki a gyermek 3 éves kora előtt, akkor azt kötelező a munkáltatónak kiadni. Hogy Önökre is vontakozik-e ez, abban a munkajogász szakértőnk biztosan tud segíteni:
   http://babafalva.hu/dr-farkas-zsuzsanna-jogasz-hr-szakerto

   üdv, Hajnal

   • János szerint:

    Kedves Hajnal,

    Köszönöm a gyors válaszát! Az összes orvos és telefonon a MÁK is csak az emelt családi pótlékot emlegette, amikor 1,5 éve elkezdtem elintézni az esetünkben járó támogatásokat (emelt családi , parkolókártya stb..). Senki nem mondta, hogy ha mindkét szülő dolgozik akkor is jár esetünkben a gyes. Felháborítónak tartom ezt a helyzetet, hogy ennyire közömbösen nem tájékoztatják megfelően a beteg gyermekek szüleit az illetékesek. Legyen szó orvosról MÁK-ról stb. Gyors fejszámolással : 400 000 FT-tal rövidítettek meg minket azzal, hogy nem tájékoztatják egyértelműen az embert az ilyen esetben igénybevehető támogatásról. Nem beszélve a nulla orvosi hozzáértésről az autizmus terén. Minden 88. születendő gyermek autista ma a világban, ez a szám 1980 -ban csak minden 5000. volt. Ilyen életre szóló betegség ilyen mértékű elszaporodása esetén az orvosoktól legalább annyit elvárnék, ha már semmit sem tudnak tenni ellene, hoyg figyelmeztessék/informálják a kismamákat, hogy ma az autizmus az a betegség amely a legnagyobb mértékben érinti a kisgyermekeket az összes betegség közül, és egy életre szól. Önnek nagyon köszönöm a felvilágosítást!

 38. Anna szerint:

  Én gondnoka vagyok férjem első házasságából született gyermekének,aki cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll,férjem Parkinson kóros és 2 éve pelenkázom, mozgáskorlátozott.Kérdezem,hogy a 45 éves “gyermekem” után milyen kedvezményeket vehetek igénybe édesanyja aki meghalt utána árvasági ellátást kap. A férjem után ápolási támogatást lehet-e kérnem. Nem akarok semmi törvénytelen juttatást igénybe venni,de ha van lehetőség valamilyen segítségre,miután férjem pelenka és a felfekvés megakadályozására havi 60 000 Ft költünk ami a megélhetőségünk határa.Minden segítséget előre is köszönök.

 39. Orsolya szerint:

  Kedves Hajnal, azt szeretném kérdezni, a hogy a gyermek 10 éves kora után, van-e valami ami felváltja a gyes-t? Válaszát előre is köszönöm.

 40. Lídia szerint:

  Kedves Hajnal,

  kisfiam most 1 éves, 8 hónapos korában gasztroenterológus diagnosztizált nála tejfehérje érzékenységet. 2 éves koráig tartjuk az előírt diétát.
  Ha 2 évesen még mindig fennáll a betegsége, csak akkor lesz jogosult a fent leírtakra? Addig közgyógyellátásra sem jogosult?
  Illetve tudja-e valaki, hogy Pécsen van-e bármilyen igénybe vehető tömegközlekedési/szolgáltatói kedvezmény érvényben tartósan beteg gyermeknek?
  Előre is köszönöm a választ:
  Lídia

  • Troják Jánosné szerint:

   Érdeklődöm, hogy 9 éves 4. osztályos diszlexiás gyermek után jár- e valamilyen kedvezmény? Gondolok itt tankönyv, utazás, étkeztetés. adójóváírás, stb.

 41. Vicsik Andrea szerint:

  Kedves Hajnalka! Olyan problémám van,hogy a kisfiam 6 éves és most derült ki,hogy laktóz intoleranciát igazoltak nála.Én ugy tudom,hogy az egyezik a laktóz allergiával,de javítson ki ha tévedek.A kérdésem az lenne,hogy ez a betegség tartós betegségnek számít-e.A MÁK azt mondja,hogy igen de a szakorvos azt állítja,hogy nem.
  Válaszát előre is köszönöm.
  Vicsik Andrea.

 42. orsolya szerint:

  Kedves Hajnalka! Azt szeretném megkérdezni hogy a pótszabadság tartósan beteg gyermeknél is csak 16 éves korig jár?

 43. Gábor szerint:

  Üdv van egy 1 honapos kislányom és donga lábbal született emelt családipotlékot kapunk utána. de tartos beteg orvosok szerint hoszas fojamat lesz mire hejre hozzák évekröl van szo. igényelhetnénk utána ápolási dijat? vagy esetleg mit lehetne igényelni mert hetent kell hordanunk korházakba stb.. elég kimeritö anyagilag

 44. Flóra szerint:

  Szia.
  Kislányom hemohipertrophias. Mi az ami jár Neki? Èn magam Tgyásra sem vagyok jogosult.

 45. Szabo andras szerint:

  Sziasztok kèrdèsem volna enyhèn fogyatèkos gyermeknek jàr e amegemelt csalàdi potlèk?

 46. Flóra szerint:

  Erdeklodnek h hemohipertrophias 4 honapos kislanynal a dèvèny tornat nem lehet e sztk alapon igenybe venni? Heti egy alkalommal jarunk orvosi javaslatra. Flóra

 47. Antónia szerint:

  Érdeklödnék,hogy aki nem vele született t

 48. Antónia szerint:

  Tejcukor erzékeny de már kapott magasabb összegü családi potlékot amit mat megvontak mert meg szuntettek ezt a kategoriat de hallottam hogy torveny rendeletbe van valaki meg tudna nekem írni,hogy most már van e ra jogosultsag?

 49. Dia szerint:

  Hali!
  érdeklődnék én is, hogy nekem asztmam és allergiás betegsegeim vannak 10honapos korom ota, viszont már csak ot honapig fogok tanulni, ugyanugy van eselyem, hogy megkapom arra az idore az emelt csaladi potlekot? olvastam azt is mashol, hogy az is megkaphatja, aki nem a szuleivel el. nalam ez a helyzet ket eve, a parom segit be,elore is koszonom a segítséget! :)

 50. Tímea szerint:

  Kisfiam márciusban lesz 10 éves,autista diagnózisunk van.Érdeklődni szeretnék hogy 10 éves kor felett jár-e a gyes,vagy más néven valami juttatás!
  Válaszát előre is köszönöm!

 51. Ági szerint:

  Kedves Hajni. Nekem 2014 decemberében lett tartósan beteg a 7éves fiam. Van egy 2014 augusztusában született gyermeke A ki acsi után gyedft kapok. Az lenne a kérdésem hogy a nagy után igényelhetek gyest az

 52. Ditta szerint:

  Kedves Hajnal!
  Dongalábú kisfiam után emelt összegű családi pótlékot kapunk. Ő ezek alapján tartósan betegnek számít, így van? Jár nekünk a többi ellátás/kedvezmény is? Eddig ezeket nem igényeltük.
  Valamint érdekelne, hogy 2 gyermekkel, úgy, hogy a kisebbik tartósan beteg, a betöltött 3. éve után tudok-e itthon maradni vele, amíg szükséges, és ezért milyen ellátás járna? Főállású anyastátusz igényelhető vagy más egyéb? Köszönöm.

 53. Ami szerint:

  Kedves Hajnal!

  1 éve derült ki, hogy lányom laktózérzékeny. most 19 éves. Az a kérdésem, hogy igényelhetek valamilyen támogatást a betegsége miatt vagy ő maga kérhet esetleg? Valamint megvan szabva, hogy hány éves korig lehet támogatást kérni? És van erre valami nyomtatvány?

  Köszönöm

 54. dia szerint:

  Van egy 3,5 eves gluten es tojas intollerancias gyermekem.
  Mellette van egy 2013 novemberebe szuletett 2. kislanyom akivel gyed-en vagyok.
  Kerdesem az, jar az elso lanyomra jelenleg a gyes, vagy mivel nem esunk a gyed extra idopontba (2014. Jan. 1) igy rank eh nem fonatkozik?

 55. Bálint Mária szerint:

  Kedves Hajnal!

  A segítségét kérem, mert számomra egyáltalán nem tiszta az esetünk. Kislányom 4,5 hónapos, 6 hetes korában diagnosztizálták nála a tejérzékenységet. Ennek megfelelő táplálkozást tartok, mivel szopizik is, ezenfelül különböző készítményeket, tápszereket kap. Az emelt összegű családi pótlékot és gyest mikortól igényelhetem?

 56. Brigitta szerint:

  Kedves Hajnal!

  A kislányom glutén, laktóz és gyümölcscukor érzékeny. Érdeklődöm,hogy vehet-e a szülő adókedvezményt igénybe, ha tartósan beteg a gyereke?

  Válaszát előre is köszönöm.

  Üdvözlettel:
  T. Brigitta

 57. Anko szerint:

  Kedves Hajnal! Azt hallottam hogy a gyermekei utan jar valami tamogatás. Mivel mind kettő bronhitises és alergiás. az egyik 4 félére a masik 5 félére. Érdeklődnék hogy jol hallottam? ha igen akkor hol tudnék utánna járni hogy meg igényeljem?!
  Válaszát előre is köszönöm.

 58. Krisztina szerint:

  Kedves Hajnal!
  Kisfiamnak, megállapították az asztmát (12 éves)
  Azt tudom, hogy jár utána a magas összegű családi pótlék, de azt nem tudom, hogy mi jár még neki az államtól ebben az esetben?
  Pl: gyes?
  ingyenes utazó kártya?
  autovásárlásra jogosító utalvány?
  parkolókártya?
  vagy, más egyéb juttatás?
  illetve, visszamenőleg kaphat- e a gyerek
  családipótlék, különbözetet?
  Köszönöm, válaszát előre is!Szólj hozzá!
hirdetés

hirdetés